Archipelago-LNG Archipelago-LNG
Archipelago-LNG Archipelago-LNG Archipelago-LNG Archipelago-LNG Archipelago-LNG Archipelago-LNG

Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1 – Συντονισμός

Δραστηριότητα 2 – Ανάλυση των χαρακτηριστικών των βασικών συστατικών στοιχείων της αλυσίδας αξίας ΥΦΑ

Δραστηριότητα 3 – Τεχνική αξιολόγηση των επιλογών ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ και των εγκαταστάσεων υποδοχής πλοίων

Δραστηριότητα 4 – Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων για το ΥΦΑ στις θαλάσσιες μεταφορές

Δραστηριότητα 5 – Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Δραστηριότητα 6 – Διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για το ΥΦΑ

Δραστηριότητα 7 – Δραστηριότητες διάδοσης

Lorem ipsum

Δραστηριότητα 1 - Συντονισμός

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει τον συντονισμό και τις δραστηριότητες επικοινωνίας όλων των εταίρων, όπως συνεδριάσεις, παρακολούθηση της προόδου και υποβολή εκθέσεων, διαχείριση της ποιότητας, ανάλυση επικινδυνότητας και σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης, καθώς και την οικονομική διαχείριση του έργου.

Lorem ipsum

Δραστηριότητα 2 – Ανάλυση των χαρακτηριστικών των βασικών συστατικών στοιχείων της αλυσίδας αξίας ΥΦΑ

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει μελέτη έρευνας της αγοράς και προβλέψεων σχετικά με τη σημερινή κατάσταση όσον αφορά τον ανεφοδιασμό πλοίων με ΥΦΑ και τη μελλοντική ζήτηση ΥΦΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Θα περιλαμβάνει επίσης ανάλυση των χαρακτηριστικών των λιμένων του Νοτίου Αιγαίου και των λιμενικών τερματικών επιβατικών σταθμών στην Κρήτη, ανάλυση των χαρακτηριστικών των σκαφών και των ναυπηγείων για τον ανεφοδιασμό με καύσιμα και για τη μετασκευή των κινητήρων των πλοίων από βαρύ μαζούτ σε ΥΦΑ στο πλαίσιο των αναγκών των ελληνικών νησιών.

Lorem ipsum

Δραστηριότητα 3 – Τεχνική αξιολόγηση των επιλογών ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ και των εγκαταστάσεων υποδοχής πλοίων

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση πιθανών προσεγγίσεων όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών της μεταφοράς επιβατών στο Νότιο Αιγαίο. Τεχνικές προδιαγραφές θα καταρτιστούν για καθεμία από τις πιθανές προσεγγίσεις. Στην εφοδιαστική αλυσίδα θα χρησιμοποιηθεί ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας ως αρχικό σημείο προμήθειας ΥΦΑ. Μετά την επιλογή της βέλτιστης λύσης/προσέγγισης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι εταίροι του έργου θα καταρτίσουν:

τεχνικές προδιαγραφές για την επιλεγείσα προσέγγιση όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ
τεχνικές προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις υποδοχής πλοίων
τεχνικές προδιαγραφές για τα ναυπηγεία

Lorem ipsum

Δραστηριότητα 4 – Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων για το ΥΦΑ στις θαλάσσιες μεταφορές

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει:

– Επιχειρηματικό σχέδιο, προσανατολισμένο στην ένταξη του ΥΦΑ στα εναλλακτικά καύσιμα στην αγορά των θαλάσσιων μεταφορών στα ελληνικά νησιά.

– Μεμονωμένα επιχειρηματικά σχέδια από

α) τους πλοιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης πλοίων,

β) τους φορείς εκμετάλλευσης λιμένων,

γ) τα ναυπηγεία,

δ) τον προμηθευτή ΥΦΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου), με επικέντρωση στην τιμή της αγοράς με βάση την προβλεπόμενη ζήτηση.

Η μελέτη κόστους οφέλους θα οδηγήσει στην δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου της κοινοπραξίας που θα επικαιροποιηθεί στο τέλος του έργου.

Lorem ipsum

Δραστηριότητα 5 – Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Ο κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η εκτίμηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εφοδιαστικής αλυσίδας ΥΦΑ, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ανεφοδιασμού πλοίων με καύσιμα και τη χρήση του ΥΦΑ σε κατάλληλους κινητήρες.

Lorem ipsum

Δραστηριότητα 6 – Διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για το ΥΦΑ

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει έρευνα σχετικά το νομοθετικό πλαίσιο περί ΥΦΑ που υπάρχει σε τρεις άλλες χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Νορβηγία και Δανία) όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ και τη λειτουργία των κινούμενων με φυσικό αέριο πλοίων, καθώς και σχετικά με τον προσδιορισμό των κενών στο ισχύον ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά τη ναυτιλιακή αγορά στα ελληνικά νησιά. Η έρευνα σε συνδυασμό με τις τεχνικές πτυχές που θα προκύψουν από τις προηγούμενες δραστηριότητες θα οδηγήσουν σε λεπτομερή πρόταση για πρόσθετες απαιτούμενες κανονιστικές ρυθμίσεις, η οποία στη συνέχεια θα υποβληθεί στις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαμόρφωση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου «ΥΦΑ ως καυσίμου πλοίων», με επίκεντρο τις μεταφορές μεταξύ νήσων και τις σχετικές ανάγκες.

Lorem ipsum

Δραστηριότητα 7 – Δραστηριότητες διάδοσης

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει δράσεις για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου. Οι ενέργειες διάδοσης περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις (λογότυπο-πολύπτυχα-αφίσες-ενημερωτικά δελτία), τη δημιουργία δικτυακού τόπου, φόρουμ και εκδηλώσεις σχετικά με το έργο. Το φόρουμ αυτό θα περιλαμβάνει όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως πλοιοκτήτες και ενώσεις τους, ναυπηγούς και μηχανικούς πλοίων, πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς, τον κλάδο και το ευρύ κοινό. Κατά τη διάρκεια του έργου θα προγραμματιστούν δύο εκδηλώσεις σχετικές με το έργο (ημερίδες πληροφόρησης), με σκοπό την ενημέρωση των σημαντικών ελληνικών ενδιαφερόμενων μερών (έλληνες και διεθνείς επενδυτές, τράπεζες, χρηματοδοτικοί πόροι, δημόσιες αρχές, κλάδος του ΥΦΑ και ναυτιλιακός κλάδος, κατασκευαστές κινητήρων πλοίων) σχετικά με τις βασικές αρχές σχεδιασμού, τους στόχους και τις τρέχουσες εξελίξεις του έργου.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.
ΕΝΤΑΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ